CZ
CZ EN DE
Menu

Náhradní plnění

vrátit zpět

Náhradní plnění

Náhradní plnění“ dokážeme poskytnout ve 100% na odebrané zboží či služby. Může být součástí smlouvy.

Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti  §81

Naše firma je registrována na portálu Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky jako právoplatný poskytovatel náhradního plnění.

Od listopadu 2017 se náhradní plnění eviduje elektronicky na portálu Úřadu práce. Pokud od nás odeberete zboží, služby s „náhradním plněním“, tak vaši fakturu nahrajeme do evidence „náhradního plnění“ a ÚP vám zašle potvrzení o zaevidování této faktury.

Příklady “náhradního plnění”: V připadě, že zaměstnáváte min. 25 osob, máte tyto možnosti:

  • Zaměstnat jednu osobu se zdravotním znevýhodněním

  • Odebrat zboží či služby od organizace, která může poskytovat náhradní plnění

  • Odvést do státního rozpočtu 67 500 Kč (rok 2017) za každou nezaměstnanou OZP

 

Náhradní plnění – příklad výpočtu

Počet zaměstnanců

200 osob

Povinný podíl zaměstnaných OZP

4%

Povinný podíl zaměstnaných OZP v přepočtu na celkový počet

8 osob

Průměrná měsíční mzda v Kč v roce 2017

27 500

 

V případě, že firma nevyužívá náhradní plnění a nesplní povinný podíl při zaměstnávání OZP, je povinna zaplatit za jednoho zaměstnance 2,5 x 27 500 = 68 750 Kč (za kalendářní rok)

V případě nesplnění je společnost povinna zaplatit v přepočtu na celkový počet zaměstnanců OZP 8 x 68 750 = 550 000 Kč

V případě, že firma náhradní plnění využívá, je roční odběr sedminásobkem průměrné měsíční mzdy za jednoho zaměstnance 7 x 27 500 = 192 500

V přepočtu na celkový počet zaměstnanců OZP se jedná o roční odběr v hodnotě celkem 8 x 192 500 = 1 540 000 Kč.

V případě dotazů vám rádi zodpovíme jakékoliv otázky k dané problematice.  


vrátit se zpět Kontaktní formulář